We're all about growth.

Groeistrategieontwikkeling

Vooraleer we mogelijke groeiprojecten opstarten, bekijkt Tacchyonn uw organisatie zoals een architect dat zou doen: we beginnen met een inspectie van de fundering. We reiken oplossingen aan om knelpunten op te lossen op het vlak van Sales & Marketing, Productie & Logistiek, Research & Development, Boekhouding & Controle en Human resources. Als alle elementen aanwezig zijn om uw toekomstige projecten een maximale slaagkans te bieden, helpen we u de best mogelijke strategische keuzes maken met het oog op tal van verschillende aspecten, zoals Make or Buy, Risicobeheer, Deployment & Maintenance kosten, ...

Dankzij onze ervaring en onze doe-gerichte aanpak vormen we een versterking voor uw team. We identificeren veelbelovende partnerships, we stellen prioriteiten voor en we knopen namens uw bedrijf onderhandelingen aan. We gaan actief op zoek naar opportuniteiten en houden daarbij alle mogelijke risicofactoren onder controle.

We zijn er sterk van overtuigd dat groei enkel duurzaam is als hij gebouwd is op een stevige basis. Daarom zullen – vooraleer we andere activiteiten opstarten – altijd in samenwerking met uw management een gemeenschappelijke kennis van en inzicht in uw huidige organisatie en haar marktomgeving ontwikkelen.

1. We maken een volledige inventaris van de belangrijkste bedrijfs- en marktfactoren

Dit document wordt onze leidraad bij het opbouwen van een groeistrategie op maat van uw onderneming. Het bevat alle nodige informatie over:

 • Visie, missie en langetermijndoelstellingen
 • Bedrijfscultuur en -waarden
 • Infrastructuur, beleid en procedures
 • Productportfolio
 • Productie en logistiek
 • Beschikbare middelen
 • IP en technologie
 • Marktomstandigheden, -perspectieven en -evoluties
 • Uitdagingen en opportuniteiten

2. Samen met het executive management zullen we ook:

 • uw groeiambities en langetermijndoelen definiëren
 • de beoogde investeringen in tijd en geld en de benodigde middelen becijferen
 • verantwoordelijkheden verdelen, het mandaat van Tacchyonn bepalen en de nodige middelen vrijmaken
 • het toegevoegde waardeniveau opvolgen en bevorderen

3. Zelfs in dit vroege stadium besteden we al specifieke aandacht aan integratie

Integratie is de sleutel tot uw toekomstige succes. Ze helpt u en uw medewerkers de verhoogde complexiteit te beheren die de groei van uw onderneming met zich meebrengt.

Opvolging en evaluatie

Gedurende het volledige proces wordt er voortdurend getaxeerd of er voldaan wordt aan de beoogde resultaten. We evalueren elke mijlpaal van het project, zodat we snel kunnen reageren op gewijzigde omstandigheden en onze prioriteiten kunnen bijstellen indien nodig.

Tacchyonn
Oudestraat 100b
B-2610 Antwerpen
+32 (0)497.499.454

Dirk Thijs