We're all about growth.

Fusie- en integratietrajecten

Tacchyonn kan u helpen een naadloos integratieproces uit te tekenen en in praktijk te brengen. Zo zorgen we ervoor dat alle geledingen van uw organisatie achter hetzelfde doel blijven staan.

We besteden hierbij specifieke aandacht aan 4 essentiële elementen:

 1. Vlekkeloze voorbereiding met heldere KPI’s
 2. Verzekerde continuïteit van de uitvoering
 3. Transparante communicatie naar stakeholders op elk niveau
 4. Blijvend engagement van alle mensen binnen uw organisatie

Tacchyonn werkt actief samen met het management om ervoor te zorgen dat de nieuwe afdelingen daadwerkelijk deel gaan uitmaken van uw organisatie. We waken over de integratie van operationele processen en procedures, van het infrastructuurbeheer en van uw bedrijfscultuur en beleidsmaatregelen.

Bij het integreren van nieuwe bedrijfsonderdelen of activiteiten in uw organisatie is het van groot belang de continuïteit van uw dagelijkse operaties te verzekeren en het productiviteitsverlies tot een minimum te beperken. Tacchyonn heeft een methode ontwikkeld om strategie, infrastructuur en bedrijfscultuur van uw nieuwe en bestaande entiteiten optimaal op elkaar af te stemmen, met een minimaal of zelfs geen productiviteitsverlies.

1. Voorbereiding:

 • We bepalen de beste manier om de nieuwe onderdelen in uw bestaande organisatie in te passen
 • We bepalen op welke manier de nieuwe organisatie aangestuurd zal worden
 • We stellen een vernieuwd businessplan op
 • We ontwikkelen een blauwdruk van de geïntegreerde organisatie
 • We richten een integratiekantoor in (een coördinatie- en communicatiecentrum)

2. Integratie:

Bij de start van de eigenlijke integratie van uw nieuwe bedrijfstakken of afdelingen concentreren we ons op een aantal cruciale aspecten, waaronder:

 • Commerciële doelstellingen
 • Personeelsbezetting
 • Infrastructuur, systemen en processen

3. Communicatie

 • Communicatie naar belanghebbenden op elk niveau (bestuursleden, management, personeel, klanten, leveranciers)
 • Implementatie van het bedrijfsbeleid
 • Opvolging en evaluatie
Tacchyonn
Oudestraat 100b
B-2610 Antwerpen
+32 (0)497.499.454

Dirk Thijs